Project Description

Ayasuluk Kalesi

Ayasuluk Kalesi, günümüzde Selçuk ilçesinde, tarihteki ismiyle “Ayasuluğ” da yer alan, bölgeye hâkim yüksekçe bir tepe üzerinde bulunmaktadır. İlçeye girerken güzel bir manzarayla kendini gösteren kalenin bugün görünen surları Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine aittir. Dış surlarda olduğu gibi moloz taşlar ve devşirme malzeme inşa edilen iç kale sur duvarları 15 kuleyle güçlendirilmiştir. İç kalenin biri batıda diğeri doğuda olmak üzere iki girişi vardır. Batı kapısı dıştaki duvarlarla korunmuştur. Kale içinde kapıların yakınında tonoz örtüleri sağlam kalabilmiş ancak üçünün kazıları yapılmış beş adet sarnıç yer alır. Merkezi kısmın güneyinde tek kubbeli ve minaresi kısmen sağlam kalabilmiş cami (Kale Camii) vardır. Üstte, batıda Türk Çağı’na ait kale hamamı son yıllarda kısmen kazılmıştır. En üstte beşik tonozla örtülü bir başka sarnıç ayakta kalabilmiştir.

Kale,Kale Camii, Kale Hamamı, Kale Köşkü, Kuzey ve Batı Sarnıçları, Kale Yamaç Evleri gibi kalıntıları barındırmaktadır. Kale, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerinde kullanılmıştır.

Mesafe: 1km, 15 dakika yürüyerek