Project Description

Yedi Uyuyanlar

Efes Antik Kenti kuzeyinde yer alan, Panayır Dağı eteklerindeki doğal mağara içine inşa edilmiş olan mezarlık alanı; Yedi Uyuyanlar Mağarası olarak tanımlanmaktadır.

Bizans döneminde mezar kilisesi haline getirilmiş olan bu alan, M.S 450 yıllarında İmparator II. Theodosius Dönemi’nde ortaya çıkan Yedi Uyurlar Efsanesi’ne atfen adlandırılmıştır. Efsanede, Geç Roma imparatorlarından Decius zamanında putperestlerin zulmünden kaçan yedi Hıristiyan gencin Panayır Dağı eteklerinde sığındıkları mağara 200 yıllık bir uykuya dalmaları ve uyandıklarında ise aziz ilan edilmeleri anlatılır.